Algemene voorwaarden

1) Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Procusini®, beheerd door Print2Taste GmbH (hierna Procusini®) via haar platform. Procusini® erkent geen tegenstrijdige voorwaarden van klanten, tenzij Procusini® de toepassing van dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.

2) Diensten

Op het platform kunt u voedselpatronen voor persoonlijk gebruik bestellen in standaard commerciële hoeveelheden. Bestellingen voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan.

3) Contractuele talen

De taal die wordt gebruikt in de contracten tussen Procusini® en de klant is Engels.

4) Contractconclusie / transactie van orders

Door de producten op ons platform te plaatsen, bieden we een bindend aanbod voor het voltooien van contracten met betrekking tot deze goederen. Het contract wordt afgesloten door op de knop “Kopen” te klikken tijdens de laatste stap van het bestelproces.

Voorafgaand aan het sluiten van de ordertransactie heeft u toegang tot een bevestigingsvenster met de details van uw bestelling. Met dit venster kunt u uw gegevens bekijken en corrigeren. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een e-mailbevestiging van de ontvangst (orderbevestiging). Uw contractpartner is:

 

Print2Taste GmbH
Liebigstr. 11
85354 Freising | Duitsland
vertegenwoordigd door de uitvoerende bestuurders: Gerd Funk
opnieuw geregistreerd in het handelsregister van de rechtbank van München onder HRB 204641.

Op elk moment na het indienen van uw bestelling kunt u de bestelinformatie bekijken op Mijn account.

5) Recht op herroeping

5.1) Wettelijk herroepingsrecht

Consumenten (natuurlijke personen die voornamelijk een transactie aangaan voor doeleinden die niet te wijten zijn aan hun commerciële of hun onafhankelijke beroepsactiviteit, § 13 BGB [Duits burgerlijk wetboek]) hebben een wettelijk herroepingsrecht. U kunt meer informatie hierover vinden in de HERROEPINGSINSTRUCTIE.

5.2) Aanvullend contractueel herroepingsrecht

Naast het wettelijk herroepingsrecht (zie paragraaf 5.1) verlenen wij u ook een contractueel herroepingsrecht voor een totaal van 14 dagen vanaf de ontvangst van de goederen. De bovenstaande bepalingen vermeld in paragraaf 5.1 regelen dienovereenkomstig de uitoefening van dit recht, tenzij hieronder anders bepaald.

In afwijking van het wettelijke herroepingsrecht is het begin van de periode van het contractuele herroepingsrecht uitsluitend afhankelijk van de ontvangst van het product door de ontvanger. Het aanvullende contractueel toegekende recht op herroeping heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen. In het bijzonder zijn uw wettelijke herroepingsrecht (paragraaf 5.1) en uw wettelijke garantierechten (sectie 11.) voor wat u betreft zonder enige beperking bewaard.

6) Reserve voor eigen bevoorrading

We behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren als we niet worden geleverd door onze eigen leveranciers die niet zijn veroorzaakt door een fout van ons en als het bestelde product niet beschikbaar is. In dit geval wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

7) Levering / verzending

De levering vindt plaats op het afleveradres dat u hebt opgegeven. Indien mogelijk ontvangt u uw bestelling in één zending. Als afzonderlijke verzendingen nodig zijn vanwege technische of logistieke redenen, b.v. omdat de artikelen die u hebt besteld afzonderlijk moeten worden verpakt of anders moeten worden verzonden, levert dit in beginsel geen extra kosten op. In het geval van vooruitbetaling zijn de opgegeven levertijden gebaseerd op betaling van het geld op onze bankrekening.

8) Prijzen en verzendkosten

Op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, zijn de vermelde prijzen van toepassing. Deze prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW.

Alle prijzen zijn inclusief eventuele verzendkosten.

9) Betaling

U kunt betalen met de betalingsopties die in ons aanbod zijn vermeld.

Door vooruitbetaling te selecteren als betaalmethode, sturen wij u onmiddellijk na uw bestelling een orderbevestiging en een e-mail met betalingsinformatie en bankgegevens. Wij verzenden uw goederen pas na ontvangst van de betaling. Het factuurbedrag moet binnen 10 dagen na ontvangst van de e-mail Betalingsinformatie aan ons worden betaald.

In het geval van een buitenlandse bankoverschrijving moet u eventuele kosten van uw bank dragen. Aanvullende informatie over dit onderwerp is te vinden via de volgende link: betalingsopties.

10) Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van de aankoopprijs blijven de goederen eigendom van Procusini®.

11) Garantie

In geval van gebreken aan geleverde goederen zijn wettelijke rechten van toepassing.

12) Gegevensbescherming

Uw bestelling en de bijbehorende gegevens worden door Procusini® opgeslagen. Alle door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt in overeenstemming met onze gegevensbeschermingsbepalingen en in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsstatuten.

13) Toepasselijk recht

De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de uitsluiting van het CISG (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods = UN-Kaufrecht), tenzij dwingend internationaal consumentenrecht anders voorschrijft.

14) Diverse bepalingen

Mocht een van deze bepalingen ongeldig blijken te zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Laatst bijgewerkt: 31.03.2015

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close